Archív úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.05.2019 21.05.2019 pozvánka zasedání zastupitelstva obce dne 20.5.2019
obec
06.05.2019 22.05.2019 rozhodnutí - prodloužení platnost stav. povolení silnice III/11727 - průtah Dobřív
obec
17.04.2019 13.05.2019 svoz nebezpečného odpadu 11.5.2019
obec
08.04.2019 30.04.2019 oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
obec
02.04.2019 18.04.2019 oznázemí o zahájení řízení o prodloužení platnosti silnice III/11727 - průtah Dobřív
obec
27.03.2019 22.05.2019 návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 1 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 2 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 3 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 4 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
27.03.2019 22.05.2019 příloha č. 5 návrhu závěrečného účtu obce za rok 2018
obec
15.03.2019 01.04.2019 opatření obecné povahy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
obec
11.03.2019 27.03.2019 veřejná vyhláška rozhodnutí o umístění stavby Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
obec
28.02.2019 29.03.2019 zápis ze zasedání ZO 25.2.2019
obec
15.02.2019 26.02.2019 pozvánka zasedání zastupitelstva 25.2.2019
obec
01.02.2019 18.02.2019 vyhláška ke směně pozemků
obec
29.01.2019 14.02.2019 oznámení o zahájení řízení - stavba RVDSL1817_C_P_MRSV16-MRSV1HR_OK., č. stavby 110 10-070 765
obec
24.01.2019 25.02.2019 výroční zpráva za rok 2018 - poskytování informací
obec
11.01.2019 28.01.2019 Aktualizace č. 4 zásad územního orzvoje Plzeňského kraje
obec
09.01.2019 11.02.2019 návrh opatření obecné povahy - stanovení ochranného pásma vodního zdroje Pavlovsko
obec