Dobřívské vánoční trhy se letos budou konat v neděli 9. 12. 2018 od 14,00 hodin v sokolovně v Dobřívě. Zájemci, kteří chtějí prodávat své výrobky nebo zboží vánočního charakteru se mohou hlásit u pana Ondřejíčka

na obecním úřadě v Dobřívě nebo na telefonu 776 171 311.