Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.06.2021 31.12.2021 informace o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu DSO HBPK 2021
obec
16.06.2021 30.06.2022 informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu HBPK za rok 2020
obec
14.06.2021 30.09.2021 oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů ORP Rokycany
obec
04.06.2021 31.12.2021 rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu obce 2021
obec
03.06.2021 03.08.2021 veřejné projednávání návrhu územního plánu Dobřív
obec
31.05.2021 18.06.2021 VV MZe oznámení o návrzích opatření obecné povahy Národní plán povodí Labe
obec
31.05.2021 18.06.2021 příloha VV opatření Labe MZe
obec
31.05.2021 18.06.2021 VV MŽP zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
obec
31.05.2021 18.06.2021 příloha VV opatření Labe MŽP
obec
12.05.2021 30.06.2021 návrh ZÚ DSO HBPK 2020
obec
12.05.2021 30.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 1
obec
12.05.2021 30.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 2
obec
12.05.2021 30.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 3
obec
12.05.2021 30.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 4
obec
12.05.2021 30.06.2021 příloha ZÚ DSO HBPK 2020 č. 5
obec
12.05.2021 31.05.2024 Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2021 Plzeňský kraj dopravní obslužnost
obec
14.04.2021 30.06.2022 schválený závěrečný účet obce 2020
obec
14.04.2021 30.06.2022 příloha č. 1 ZÚ obce 2020
obec
14.04.2021 30.06.2022 příloha č. 2 ZÚ obce za rok 2020
obec
14.04.2021 30.06.2022 příloha č. 3 ZÚ obce 2020
obec