Zastupitelstvo

starosta Jiří Ondřejíček
místostarostka Mgr. Věra Peterková
člen zastupitelstva Vladimír Čermák
člen zastupitelstva Ing. Jan Houška
člen zastupitelstva Lukáš Kolmačka
člen zastupitelstva Václav Pouza
člen zastupitelstva Zdeněk Šebelle
člen zastupitelstva Pavel Šlechta
člen zastupitelstva Mgr. Eva Venzhöferová
 
 
Zastupitelstvo tvoří 9 členů. 

Složení výborů a komisí

Kulturní výbor
předsedkyně Mgr. Věra Peterková
člen Mgr. Eva Venzhöferová
člen Lukáš Kolmačka
   
Finanční výbor
předseda Pavel Šlechta
člen Vladimír Čermák
člen Ing. Jan Houška
   
Kontrolní výbor
předseda Zdeněk Šebelle
člen Václav Pouza
člen Lukáš Kolmačka