Zveme Vás všechny do kina na kolečkách v neděli 10. listopadu 2019 od 17,00 do sokolovny do Dobříva

na promítání pohádky Hodinářův učeň od 17,00 hodin.

Kino bude otevřeno hodinu před začátkem.

Vstupné 80,-- Kč

Děti do 12 let v doprovodu dospělého

občerstvení  zajištěno