Zveme Vás všechny také na mikulášskou nadílku na Pavlovsko v sobotu 7. prosince 2019

 

od 18,00 hodin do klubovny nohejbalového oddílu. Těšit se můžete na promítání, občerstvení,

 

nadílku a diskotéku.

 

Vstupné 50,-- Kč/dítě

 

bližší informace na telefonním čísle: 603 101 048