Oznámení přerušení provozu mateřské školy

Oznamujeme rodičům, že provoz mateřské školy bude přerušen v době od 18.3.2020 - 24.3.2020 z důvodu preventivních kroků a dalších mimořádných opatření, na základě doporučení vlády ČR a se souhlasem zřizovatele. 

V případě potřeby pracujících rodičů dne 24. 3. 2020 do 15 hodin, kontaktujte ředitelku MŠ na tel. 737842440 nebo na emailové adrese ekomsdobriv@seznam.cz . Pokud nebudou zavedena další opatření českou vládou, bude přerušení provozu obnoveno.

Pokud bude někdo s rodičů potřebovat vystavit Žádost o ošetřovné při péči o dítě, kontaktujte ředitelku mateřské školy na tel. č. 737842440 nebo na adrese ekomsdobriv@seznam.cz.

 Tyto informace najdete také na webových stránkách mateřské školy.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.