V níže uvedeným odkazech naleznete vydané stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID - 19 a sdělení 

Ministerstva životního prostředí pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami.

 

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

 

Doporučení MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami