Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků

je přiloženo v příloze tohoto článku.