ROUŠKY PRO POTŘEBNÉ

 

Velice si vážíme všech těch, kteří nezištně pomáhají a obdarovávají své sousedy a známé ušitými rouškami. Rozhodli jsme se rozšířit možnost pomoci pro další potřebné

(lékaře, záchranáře, policisty, hasiče, prodavače, pracovníky sociálních služeb a další).

Zkrátka těm, kteří riskují své zdraví pro nás ostatní. Můžete si říct, že pár roušek nic neznamená, ale každá rouška může ochránit lidský život.

Obecní úřad Dobřív zřizuje sběrné místo na Poště v Dobřívě. Ten, kdo bude chtít pomoci a má přebytečné nepoužité roušky

nebo chuť je ušít a poskytnout zdarma, může je k nám na Poštu donést. Od pondělí do pátku po dobu otevírací doby.

Roušky pak za Vás předáme těm, co je opravdu potřebují prostřednictvím ORP Rokycany pracovníkům integrovaného záchranného 

systému, nemocnicím, domovům pro seniory, pracovníkům sociálních služeb a podobně. Jsme otevřeni i dalším

doporučením, kam dál vybrané roušky předat.

Děkujeme všem dárcům a věříme, že tuto nelehkou situaci společně ze zdraví zvládneme.

Jiří Ondřejíček - starosta obce Dobřív