Ministerstvo životního prostředí vydalo informační leták

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE

(přiložen v příloze)