V příloze tohoto oznámení naleznete provozní dobu obecního úřadu v Dobřívě

od 20. 12. - 31. 12. 2021