V příloze tohoto oznámení naleznete provozní dobu obecního úřadu v Dobřívě

od 19. 12. - 30. 12. 2022