VV MŽP zveřejnění návrhu opatření obecné povahy Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
vyhlaska-labe-iq4j6l-mzp.pdf

Vyvěšeno: 31.05.2021

Sejmuto: 18.06.2021

Zveřejnil (zodpovídá): obec