Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.08.2023

Sejmuto: 28.08.2023

Zveřejnil (zodpovídá): obec