Archív úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
16.12.2022 29.12.2023 schválený rozpočet EKO mateřské školy Dobřív na rok 2023
obec
16.12.2022 29.12.2023 schválený rozpočet Základní školy Dobřív na rok 2023
obec
16.12.2022 29.12.2023 schválený SVR EKO mateřské školy Dobřív na roky 2024-2025
obec
16.12.2022 29.12.2023 schválený SVR Základní školy Dobřív na roky 2024-2025
obec
15.12.2022 16.01.2023 zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12.12.2022
obec
15.12.2022 02.01.2023 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
obec
14.12.2022 30.12.2022 rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu obce 2022
obec
14.12.2022 29.12.2023 rozpočet obce na rok 2023
obec
12.12.2022 22.12.2022 pozvánka zasedání okrskové volební komise 21.12.2022
obec
12.12.2022 28.12.2022 VV rozhodnutí změna stavby před dokončením silnice II/117
obec
09.12.2022 27.12.2022 OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích plyn
obec
05.12.2022 30.12.2022 rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu obce 2022
obec
02.12.2022 13.12.2022 pozvánka zasedání zastupitelstva obce 12.12.2022
obec
25.11.2022 15.12.2022 volba prezidenta - počet a sídlo okrsku
obec
25.11.2022 30.12.2022 návrh rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2023
obec
25.11.2022 16.12.2022 pozvánka na sněm HBPK 15.12.2022
obec
24.11.2022 30.12.2022 návrh rozpočtu obce Dobřív na rok 2023
obec
24.11.2022 30.12.2022 návrh rozpočtu EKO MŠ na rok 2023
obec
24.11.2022 30.12.2022 návrh rozpočtu ZŠ na rok 2023
obec
24.11.2022 30.12.2022 návrh výhledu rozpočtu EKO MŠ na roky 24-25
obec