Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 14. 2. 2022 od 18,00 hodin v zasedací místnosti

obecního úřadu v Dobřívě.