Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě v neděli dne 27. 2. 2022 u základní školy v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma Růženy Kubešové tel. 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

prodávat se budou také krmné směsi králík, slepice a jiné