Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 5. 3. 2022

v Dobřívě na parkovišti u Hamrovky od 8,55 do 9,10 hodin

a

na Pavlovsku u obchodu od 9,20 do 9,35 hodin

 

v příloze naleznete seznam sváženého odpadu prostřednictvím mobilního vozu