Vakcinace psů proti vzteklině se uskuteční ve středu 25. 5. 2022 

v Dobřívě u Hamrovky v době od 15,30 - 16,30 hodin

 

a na Pavlovsku u obchodu v době od 16,30 - 16,45 hodin.

Cena vakcinace 150,-- Kč