EKO mateřská školka Dobřív Vás všechny srdečně zve na den otevřených dveří v sobotu 4. 6. 2022

od 10,00 - 16,00 hodin. Můžete se těšit na výstavu ročenek dětí, výstavu fotografií a nahlédnout do kronik.

Bude též zpřístupněno strašidelné sklepení, které je rozšířeno o spolek čarodějnic všech kategorií.

Všichni jste srdečně zváni.