Zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu 7. 9. 2022 od 18,00 hodin v Dobřívě 

v zasedací místnosti obecního úřadu.