Prodej kuřiček se uskuteční v Dobřívě ve středu 7. 9. 2022 v 9,45 hodin na parkovišti před Hamrovkou.

Stáří 20 týdnů, cena za kus 210,-- Kč.

Prodej zajišťuje firma pana Nováka Radomyšl tel. 602 115 750

termín dalšího prodeje: 5. 10. 2022

www.drubez-novak.cz