Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 24. 9. 2022

v Dobřívě od 8,55 do 9,10 hodin na parkovišti před Hamrovkou

a na Pavlovsku od 9,20 do 9,35 hodin u obchodu

 

v příloze naleznete seznam vybíraných odpadů