Výkup kožek v Dobřívě se uskuteční v neděli 25. 9. 2022 v 15,55 hodin u základní školy v Dobřívě.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418 a vykupovat se budou králičiny

za 20,-- Kč.

Prodávat se také budou krmné směsi králík, slepice a jiné.