Prodej kuřiček se uskuteční v Dobřívě u Hamrovky ve středu 5. 10. 2022 v 9,45 hodin

stáří 20 týdnů, cena za kus 210.-- Kč

prodej zajišťuje firma pana Nováka Radomyšl, tel. 602 115 750

 

termín dalšího prodeje 2. 11. 2022

www.drubez-novak.cz