Výkup kožek se uskuteční tuto neděli 27. 11. 2022

u základní školy v Dobřívě v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

prodávat se budou také krmné směsi králík, slepice a jiné