Oblastní charita Rokycany pořádá v naší obci Tříkrálovou sbírku.

Koledníci budou procházet Dobřív dnes 4. ledna a zítra 5. ledna 2023 vždy po 15,00 hodině.

Kasičky budou také umístěny na poště v Dobřívě a u paní Radky Sekyrové v prodejně průmyslového

zboží v Dobřívě.