Sbor dobrovolných hasičů v Dobřívě Vás zve na výroční valnou hromadu v sobotu 14. ledna 2023 od 17,00 hodin

do místní hasičské zbrojnice.