Oznamujeme občanům výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1 pro občany s trvalým pobytem

v obci Dobřív a Pavlovsku

 

počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem     1040

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                                     746

počet odevzdaných úředních obálek                                                                     746

počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem                                                    739

 

získané platné hlasy:

Pavel Fischer          36

Jaroslav Bašta        42

Petr Pavel             217

Tomáš Zima             7

Danuše Nerudová    87

Andrej Babiš         326

Karel Diviš                7

Marek Hilšer            17