Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy v neděli 29. 1. 2023 v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418.

Vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč.

prodávat se budou také krmné směsi - králík, slepice a jiné