Oznamujeme občanům výsledky hlasování ve volebním okrsku č. 1

pro občany s trvalým pobytem v obci Dobřív a Pavlovsko

počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu

voličů celkem                                                        1043

počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky          764

počet odevzdaných úředních obálek                          764

počet platných hlasů ve volebním

okrsku celkem                                                         756

 

Získané platné hlasy:

kandidát č. 4    Petr Pavel          359

kandidát č. 7    Andrej Babiš      397