Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě u základní školy

v neděli 26. 2. 2023 v 15,55 hodin.

vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

prodávat se budou krmné směsi králík, slepice a jiné

výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418