Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 27. 2. 2023 od 18,00 hodin v zasedací místnosti 

obecního úřadu v Dobřívě.