Kulturní výbor obce Dobřív Vás všechny srdečně zve na besedu se spisovatelkou

Janou Poncarovou a historikem Jiřím Sankotem tento čtvrtek 6. dubna 2023

od 18,00 hodin do Campusu kaple na Kudibalce v Dobřívě

na představení Deníku Věrky Kohnové.