Děti ze základní a mateřské školy v Dobřívě Vás všechny a zejména maminky a babičky

srdečně zvou na oslavu Dne matek, která se uskuteční tento pátek 12. května 2023

od 17,00 hodin v sokolovně v Dobřívě.