MUDr. Marta Pešková, lékařka pro děti a dorost oznamuje rodičům dětí, že 

dětská poradna v Dobřívě ve čtvrtek 11. 5. 2023 odpadá.