Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve středu 24. 5. 2023

v Dobřívě u Hamrovky v době od 15,30 – 16,30 hodin

a na Pavlovsku u obchodu v době od 16,30 – 16,45 hodin.

 

cena očkování je 150,-- Kč