Prodej kuřiček se uskuteční ve středu 21. 6. 2023 v 9,45 hodin na parkovišti

u Hamrovky v Dobřívě

prodej zajišťuje firma Novák Radomyšl tel. 602 115 750

www.drubez-novak.cz