Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 10. 7. 2023 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

v Dobřívě.