Starosta obce Dobřív ve spolupráci s Povodím Vltavy

zvou zájemce na seznámení s projektem

Rekonstrukce jezu a stavby rybího přechodu na řece Klabavě 

nad chatami v Dobřívě.

Akce se uskuteční v sobotu 15. 7. 2023 od 10,00 hodin.

Sraz u stávajícího jezu.