Oznamujeme občanům, že byl přemístěn kontejner na velkoobjemový odpad umístěný 

za restaurací Hamrovka.

Nově se bude třídit tento odpad ve sběrném místě za obecním úřadem v Dobřívě. 

Třídit se bude dřevo, papírové kartony, plasty a ostatní velkoobjemový odpad.

Nábytek musí být v rozebraném stavu.

Nebude se zde ukládat stavební suť, nebezpečný odpad, pneumatiky a elektrospotřebiče.

Provozní doba bude vždy v sobotu od 10,00 do 13,00 hodin

a ve čtvrtek od 16,00 do 18,00 hodin.

První otevření je tuto sobotu 5. srpna 2023 v 10,00 hodin.

Děkujeme za vstřícný přístup a pomoc při zlepšování vzhledu naší obce.