MUDr. Marta Pešková, lékařka pro děti a dorost oznamuje rodičům dětí, že tento čtvrtek

10. srpna 2023 dětská poradna v Dobřívě odpadá.

děkujeme za pochopení