Borůvková farma San Anton Těně Smolárna oznamuje zahájení

prodeje brambor na uskladnění a to ve stánku za Strašicemi na tankovce směr Těně.