Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě v neděli 31. 3. 2024 v 15,55 hodin u základní školy.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

prodávat se budou krmné směsi - králík, slepice a jiné