TJ Sokol  Dobřív zve své členy a příznivce sportu na Valnou hromadu Tělocvičné jednoty Sokola Dobřív,

která se koná v pátek dne 5. 4. 2024 od 18,00 hodin ve Staré hospodě v Dobřívě.

Programem valné hromady bude volba nového starosty TJ Sokola Dobřív,

seznámení s hospodařením a činností TJ Sokola Dobřív v naší obci, zprávy jednotlivých

sportovních oddílů, plány na další období, diskuze.