Očkování psů proti vzteklině se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2024

v Dobřívě u Hamrovky od 15,30 - 16,30 hod.

a na Pavlovsku u obchodu od 16,30 - 16,45 hod.

cena 200,-- Kč