Zasedání zastupitelstva obce Dobřív se uskuteční ve středu 22. 5. 2024 od 18,00 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu v Dobřívě.