Výkup kožek se uskuteční v Dobřívě v neděli 26. 5. 2024 u základní školy v 15,55 hodin.

Výkup zajišťuje firma paní Růženy Kubešové tel. 723 763 418

vykupovat se budou králičiny za 20,-- Kč

prodávat se budou krmné směsi - králík, slepice a jiné