Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 4. 2015 do Hasičovny

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí 27. 4. 2015 od 18,00 hodin

v Hasičovně v Dobřívě.